KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT

LÀM GÌ KHI CON CHƠI VỚI BẠN XẤU

Tình huống: Con mình chơi với 1 người  bạn mà mình không ưa do có rất nhiều ảnh hưởng xấu tới nó. Mình không muốn...

NÊN LÀM GÌ KHI BÉ HAY CẮN BẠN

Tình huống: Con mình hay cắn các bạn trong lớp. Làm thế nào để dạy con không thế nữa? Phân tích tình huống: Trẻ con còn...

CON HAY CÃI CHA MẸ

Tình huống: Con mình rất hay cãi lại cha mẹ, thậm chí đôi khi còn cãi một cách thiếu lễ phép khiến mình rất tức giận....

CON KHÔNG CHỊU VÂNG LỜI CHA MẸ NÓI

Tình huống: Con mình chẳng chịu nghe lời cha mẹ nói. Mình phải nhắc đi nhắc lại, thậm chí phải quát lên mà nó cũng chẳng...