Quy định và hình thức hoàn tiền

Hình thức hoàn tiền được áp dụng trong các trường hợp sau:

  • Đơn hàng hoặc một phần của đơn hàng được Herbie chấp nhận hoàn trả và chúng tôi đã nhận được lại hàng hoá theo đúng chính sách bảo hành và đổi trả trong thời gian không vượt quá 7 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được yêu cầu hoàn trả
  • Vì một lý do nào đó, Quý khách đã thanh toán vượt quá số tiền phải thanh toán

Thời gian hoàn tiền:

1. Trường hợp đơn hàng được thanh toán qua hình thức COD/ chuyển khoản ngân hàng

  • Sau khi chúng tôi đã nhận được lại hàng hoá theo đúng chính sách bảo hành và đổi trả , Herbie thực hiện hoàn tiền cho Quý khách từ 3 – 5 ngày làm việc (không bao gồm T7, CN) thông qua chuyển khoản ngân hàng đến tài khoản do Quý khách cung cấp.
  • Phí phát sinh trong quá trình thanh toán sẽ do Herbie chịu hoàn toàn

2. Trường hợp đơn hàng được thanh toán qua Ví điện tử VNPAY:

  • Sau khi chúng tôi đã nhận được lại hàng hoá theo đúng chính sách bảo hành và đổi trả , Herbie sẽ tiến hành yêu cầu VNPAY hoàn tiền lại cho Quý khách vào tài khoản thanh toán của Quý khách.
  • Thời gian tiền được hoàn lại vào tài khoản của Quý khách và các chi phí phát sinh sẽ tuân thủ theo quy định và biểu phí của VNPAY hoặc các ngân hàng Trung Gian (nếu có)
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng