Cách áp chương trình khuyến mãi “GIẢM NGAY 100-200-350-500K”, khách hàng nhập các mã sau khi thanh toán tại website để được giảm ngay:

  • BONUS100K – được giảm ngay 100K khi mua hàng từ 600,000 VNĐ.
  • BONUS200K – được giảm ngay 200K khi mua hàng từ 1,000,000 VNĐ.
  • BONUS350K – được giảm ngay 350K khi mua hàng từ 1,500,000 VNĐ.
  • BONUS100K – được giảm ngay 500K khi mua hàng từ 2,000,000 VNĐ.


Tags:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.