Tôi cảm thấy chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm đồ chơi đã mua tại Herbie rất tốt