Liên hệ


  • Hotline đặt hàng/CSKH: 0938 946623
  • Liên hệ VP/ Tuyển dụng: (028) 6656 8080
  • Email: cskh@herbie.vn
  • Địa chỉ: Wilton Tower 01, Phòng 03-16, Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh 
  • Liên hệ phân phối | hợp tác: 0969 005462 hoặc 0909 422 411